Навчальний курс перед від’їздом, що стосується Заходу 02, орієнтований на кваліфікованих працівників у секторі ІКТ, громадян, які мають намір отримати досвід роботи в Італії.

 

Навчальний курс, спрямований на полегшення роботи та соціальної інтеграції в Італії громадян, поділяється на три навчальні блоки (Unità Formative (UF)) загальних навичок: Орієнтування, Італійська мова, Цивільна освіта, – та п’ять блоків UF технічних і професійних навичок: Безпека на виробництві, Регулювання ринку праці, Виробнича система, Професійна орієнтація та Підготовка до роботи в компанії.

 

UF “Загальні навички” дозволить учасникам набути рівня знання італійської мови та основних правил, норм та звичаїв, які регулюють життя в Італії, достатнього для життя та того, щоб розпочати роботу в Італії. Навчання з італійської мови завершиться іспитами для отримання сертифікації PLIDA.

Друга частина навчального курсу UF “Технічні та професійні навички” познайомить учасників із загальною картиною галузі, в якій вони будуть працювати, з правами та обов’язками працівників в Італії та основними правилами, що регулюють ринок праці. Крім того, залучення викладачів, які тісно співпрацюватимуть з представниками компанії, дозволять вчасно оцінити вхідні навички учасників та вибрати за необхідними позиціями відповідного змісту навчання.

 

Програма курсу

Навчальні підрозділи                 години

Орієнтація                                    10

Італійська мова                            100

Громадянська освіта                    20

Безпека праці                               20

Регулювання ринку праці            6

Виробнича система                      6

Професійна орієнтація                 4

Підготовка до

працевлаштування в компанії    34

ЗАГАЛЬНО                                    200 годин