FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020

FORMAZIONE PER L’ITALIA PROG-2854
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020
OBIETTIVO NAZIONALE ON 1 – MIGRAZIONE LEGALE – FORMAZIONE PROFESSIONALE E CIVICO
LINGUISTICA PRE-PARTENZA 2019
CUP : J23D20001200007

APLIKACIONET PËR APLIKIM PËR PJESËMARRJE KURSET E TRAJNIMIT SHPIREN ME 31 DHJETOR 2021

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

Njoftimi Publik N. 2/2019 për prezantimin e projekteve që do të financohen në kuadër të Fondit për Azil, Migrim dhe Integrim 2014-2020 – OS2 Integrimi / Migrimi Ligjor – ON1 Migrimi Ligjor – Projektet e trajnimit gjuhësor profesional dhe qytetar para nisjes , që synojnë hyrjen në Italia për arsye të punës vartëse ose për arsimim profesional ose për bashkim familjar CUP J23D20001200007.  Projekti i titulluar Trajnimi për Italinë PROG-2854 ( Formazione per L’Italia PROG-2854  ) .

Projekti, i realizuar nga një partneritet i përbërë nga Promidea Cooperativa Sociale, Gao Ong, Associazione Inforjob, Federterziario, është i angazhuar për të promovuar takimin midis kërkesës për punë dhe furnizimit me subjekte të kualifikuara për profesionet e TIK -ut dhe mbështetjen për procedurat e parashikuara për bashkimin familjar aplikantët në 5 vende të synuara: Shqipëria, Tunizia, Bosnja, Ukraina dhe India.

Projekti përfshin kryerjen e dy veprimeve kryesore:

Veprimi 1 Kurs i gjuhës italiane dhe edukimit qytetar

Veprimi 2 Kursi i gjuhës italiane, edukimi qytetar dhe përmirësimi i mëvonshëm profesional

Shoqërim për futjen në kontekstin italian përmes menaxhimit të kontakteve me kompanitë, këshilla ligjore, mbështetje administrative, udhëzime specialistësh.