KUSHTET E REGJISTRIMIT PER Aksionin 1 dhe PER Aksionin 2 JANE SHTYRE.

Aplikimet mund te pranohen deri ne daten 15 dhjetor

PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË PROJEKTIT

Kurse trajnimi Veprimi 1 Trajnim para nisjes për bashkimin familjar

Kurse trajnimi Veprimi 2 Trajnim para nisjes për punësim