Poštovani,
Obavještavamo vas da je Javni oglas za učešće u projektu “Obuka za Italiju” produžen do 15.12.2021. godine, te u skladu sa istim, svi zahtjevi za Aktivnost 1 i Aktivnost 2 će biti uzeti u razmatranje koji budu dostavljeni do prethodno naznačenog roka (15.12.2021. godine).

SAŽETAK PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

U Bosni i Hercegovini projekat predviđa realizaciju:

br. __ kurseva italijanskog jezika i građansko obrazovanje za 25 osoba koji su u mogučnosti da traže

dozvolu boravka za spajanje porodica u trajanju od 110 sati.

br. __ kurseva italijanskog jezika, građansko obrazovanje i profesionalno usavršavanje za 25 osoba koje imaju stručno spremu u IT sektoru: programeri, analitičari, web designeri, itd. i koji su zainteresirani za odlazak u Italiju radi zaposlenja u trajanju od 200 sati.

Kursevi obuke Akcija 1 za spajanje porodica